Wonen

Wonen

Wonen boven winkels biedt een toegevoegde waarde ten aanzien van levendigheid, sociale veiligheid, functiemenging en intensief ruimtegebruik. Op verschillende locaties komen daarom woningen boven de winkel- en horecaruimten. Er komen woningen boven de commerciële ruimten van 11-14,19/20 en Breestraat 70. Deze woningen zijn geschikt voor met name kleinere huishoudens met een stedelijke woonvoorkeur. Door de ligging in het hart van de levendige binnenstad van Leiden wordt in het bijzonder gemikt op de doelgroep jonge stedelingen.